APLO

Aplonia, Aplonius

Abbreviations in Latin Inscriptions . 2014.

Look at other dictionaries:

  • aplo- — à·plo conf. TS scient. semplice, singolo {{line}} {{/line}} ETIMO: dal gr. haplo , cfr. haplóos semplice …   Dizionario italiano

  • aplo- — see hapl …   Useful english dictionary

  • aploti — 1. tr. N, Š pasitikti ir palydėti lojimu (apie šunį): Šunys aploja važiuojantį J. Antstoliai prasukdavo pro šalį, šunų aploti J.Marc. Aplos tave iš tolo rš. ^ Daugelį žmonių vienas šuva aploja KrvP(Mlt). 2. tr., intr. prk. išpasakoti, išplepėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplos — aplõs adv. be tvarkos, padrikai: Merga išsižiojus, tai visa aplõs ir aplõs palieka Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplotyti — aplõtyti tr. lotomis apkalti: Stogą, sparus aplõtyti KI201. Jei dieną gerai pasispausim, stogą aplõtysim Trg. lotyti; aplotyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplocheilus — ˌaplōˈkīləs noun Usage: capitalized Etymology: New Latin, from hapl + Greek cheilos lip more at gill : a genus of tropical killifishes including the panchaxes …   Useful english dictionary

  • aplodontoidea — ˌaplōˌdänˈtȯidēə noun plural Usage: capitalized Etymology: New Latin, from Aplodontia + oidea : a superfamily of primitive rodents represented among modern forms by the mountain beaver …   Useful english dictionary

  • aplogranite — |aplō|granə̇t noun ( s) Etymology: hapl + granite : a rock of granitic texture consisting of alkali feldspar and quartz with some biotite …   Useful english dictionary

  • aplopappus — ˌaplōˈpapəs synonym of haplopappus …   Useful english dictionary

  • aploperistomatous — |aplōˌperəˈstäməd.əs, ōm adjective Etymology: hapl + New Latin peristomat , peristoma + English ous of a moss : having in the peristome a single row of teeth or none …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.